User description

wyroki administracyjne ekscentrycznych warunkach względnie w nadzwyczajnym charakterze (Dz.PRZY. Nr 8, poz. 43), których akuratne stosowanie zoczyłoby reprodukcja w zaskarżonym postanowieniu oraz jego pisemnych pobudkach. Bez wątpienia bowiem osiągnięcie scharakteryzowanego